Specialisten in Stamrecht BV’s

Ontbinding Stamrecht BV

Ja, U kunt de Stamrecht BV opheffen.

Ten eerste dient de afkoopwaarde van de stamrecht verplichting berekend te worden; daarvoor heeft de belastingdienst rekenregels opgesteld. De Stamrecht BV wordt bij afkoop  inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en dat wil zeggen dat de Stamrecht BV een deel van de afkoopwaarde overboekt naar de belastingdienst en het restant naar privé.

Volgende stap is dat de liquidatiebalans wordt opgesteld en een besluit van de vergadering van aandeelhouders wordt opgesteld waarin het besluit tot opheffing wordt opgenomen.
Daarna dient de Stamrecht BV te worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Ja dat kan. U dient daar als eerste wel rekening te houden met de toezegging cq oprenting in de stamrecht overeenkomst. Er dient dus een berekening te komen van de stamrecht verplichting en deze kan vervolgens worden overgeboekt naar Gouden Handdruk Banksparen. Dan resteert een lege BV waarbij de ontbinding loopt als hieronder beschreven.

Nee dat is niet nodig. We zien weleens dat banken daar om vragen. Dat is dus een eis van de bank en niet van de wetgever.

U kunt dat voor een deel terugkrijgen door middel van een verzoekschrift verlies uit aanmerkelijk belang. (deze mogelijkheid speelt vooral bij Stamrecht BV’s opgericht voor 1 oktober 2012).

Dat is altijd een beetje verwarrend want die aangifte kunt u pas doen nadat u van de fiscus een uitnodiging daartoe hebt ontvangen en vaak is dat pas in het jaar erna.

U kunt de bankrekening beëindigen nadat de liquidatiebalans is opgesteld en het besluit tot opheffen is genomen. De gelden die resteren kunt u dan naar privé overboeken en u kunt dan de mogelijk verschuldigde Vennootschapsbelasting en/of dividend belasting vanuit privé betalen. De kosten van de bank blijven anders maar doorlopen.

Nee, over een gedeeltelijke of algehele afkoop van een stamrecht (cf artikel 11 lid 1 g LB oud cf art 39f LB) is sinds 1 januari 2014 geen revisierente meer verschuldigd.

Ja, dat is geen probleem; de afkoopwaarde van de stamrechtverplichting dient dan berekend te worden tot de beëindigingdatum.

Ja; u moet het afkoop bedrag en de ingehouden loonbelasting opgeven op de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar en dan krijgt u vanzelf te zien hoeveel u dan terugkrijgt.

Indien u uw Stamrecht BV alleen gebruikt voor het beheer van uw ontslagvergoeding hoeft er geen vereffening plaats te vinden. Deze opheffing van een Stamrecht BV wordt ook wel een turboliquidatie genoemd. Indien de BV op het tijdstip van haar opheffing geen baten meer heeft, houdt zij direct op te bestaan;

Bovendien is er geen publicatieplicht (beide zaken zijn wél nodig bij een ontbinding van een Stamrecht BV waar een actieve onderneming in zit).
Al met al zou alles binnen een maand afgerond moeten kunnen zijn. In de praktijk wordt erg licht vaardig omgegaan met een turbo liquidatie dus daar moet u wel voorzichtig mee zijn.

Ja, wij kunnen alle handelingen voor u uitvoeren.

Wij werken dan met een vaste kosten calculatie van 850,- euro excl BTW
Wij berekenen daarvoor de afkoopwaarde van het stamrecht; voeren overleg met de belastingdienst; dienen de aangifte loonbelasting in; verzorgen de benodigde loonstroken; wij stellen dan de liquidatiebalans op; dienen de voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting in; dienen indien van toepassing de aangifte dividend belasting in en stellen daartoe een dividend besluit op; verzorgen het besluit tot opheffing en schrijven de Stamrecht BV uit bij de Kamer van Koophandel.

Indien van toepassing berekenen en verzorgen wij het verzoekschrift verlies uit aanmerkelijk belang. Als allerlaatste dienen we dan meestal in het volgende jaar de aangifte Vennootschapsbelasting in.

Wij verzenden de factuur in tegenstelling tot onze reguliere werkwijze vooraf. De reden daarvoor is dat deze kosten kunnen worden meegenomen in het resultaat. Wij vragen u dan deze ook direct te betalen dan beschikken wij over de juiste bankgegevens.

Ja de heer mr Erwin Duijnstee coördineert alle activiteiten en met hem onderhoudt
u contact.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek