Specialisten in Stamrecht BV’s

Veel gestelde vragen Stamrecht BV en stamrechtovereenkomst

De stamrechtovereenkomst is de overeenkomst tussen de stamrechtgerechtigde en de stamrecht BV. De stamrecht BV is eigenlijk een kleine verzekeringsmaatschappij en zie dat dan als de verzekeringspolis.

Een driepartijen (stamrecht) overeenkomst is iets anders dan de (tweepartijen) stamrechtovereenkomst. Het is een overeenkomst tussen de stamrecht BV, de oud werkgever en de oud werknemer waarbij de ontslagvergoeding die is toegekend in de vorm van een stamrecht wordt overgedragen van de oud werkgever aan de stamrecht BV van de oud werknemer.

Ja, die is erg belangrijk want daarin wordt de stamrechtverplichting verwoord

Ja, in de stamrechtovereenkomst moeten de voorwaarden staan zoals aangegeven in artikel 11 lid 1 letter g van de wet op de loonbelasting 1964 (tot 1 januari 2014).

Nee, u kunt de stamrechtovereenkomst met de Stamrecht BV tussentijds niet wijzigen op één uitzondering na en dat is in bepaalde situaties de begunstiging (natuurlijk wel binnen de kaders van artikel 11 lid 1 letter g van de wet op de loonbelasting 1964 tot 1 januari 2014) zoals die is opgenomen in de stamrechtovereenkomst.

Ja, er zijn meerdere modellen van een stamrechtovereenkomst in omloop.

Nee, wij hebben een aantal modellen waar wij gebruik van maken en afhankelijk van de situatie en de wensen van de cliënt kiezen we een model uit. Natuurlijk blijven de door ons gebruikte modellen binnen de kaders van artikel 11 lid 1 letter g van de wet op de loonbelasting 1964 (tot 1 januari 2014).

Jazeker; het gebruik van het juiste model kan u op termijn heel veel voordeel opleveren.

Ja, één van de modellen die wij gebruiken is één van de model stamrechtovereenkomsten van de fiscus.

De Fiscus kan de mogelijkheden met een Stamrecht BV niet beperken noch uitbreiden, hetgeen ten onrechte wel eens wordt beweerd, alsof de fiscus speciale regelingen zou treffen. Die regelingen bestaan niet.

Nee, u kunt de oprentingsverplichting tussentijds niet aanpassen.

Nee, dat kan absoluut niet. Als stamrechtgerechtigde heeft u dan recht op de hoge oprenting en het zou onzakelijk zijn in de verhouding met de Stamrecht BV om dat tussentijds te wijzigen. U zou het ook niet accepteren van een verzekeringsmaatschappij dat deze een eerder toegekende rente tussentijds zou wijzigen.

Ja dat kan wel, echter dient u dan wel binnen de kaders te blijven van artikel 11 lid 1 letter g van de wet op de loonbelasting 1964 (tot 1 januari 2014) en daarnaast mag de uitkering nog niet zijn ingegaan.

Ja, wij vragen altijd goedkeuring aan de belastingdienst.

Dan vervalt eigenlijk de oorspronkelijke stamrechtovereenkomst en de eerder afgesproken oprentingsverplichting en dan dient de aanwezige waarde in de Stamrecht BV te worden omgezet in een periodieke uitkering die ook weer dient te vallen binnen de kaders van artikel 11 lid 1 letter g van de wet op de loonbelasting 1964 (tot 1 januari 2014). De uitkering wordt berekend op basis van de dan geldende actuariële tarieven.

Ja; U dient dat in een addendum aan te geven maar dat hoeft pas op 65 jarige leeftijd.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek