Specialisten in Stamrecht BV’s

Veel gestelde vragen oprenting stamrechtverplichting Stamrecht B.V.

Oprenting wil zeggen dat de verplichting van het stamrecht in de Stamrecht B.V. ieder jaar groeit.

Ja; de stamrechtverplichting dient te worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer en dient aldus te worden opgerent.

Nee; ook hierin is de stamrechtovereenkomst leidend, daarin staat hoe de stamrechtverplichting in de Stamrecht B.V. moet worden opgerent.

Nee dat is niet zakelijk; u zou dat ook niet accepteren van een verzekeringsmaatschappij.

De eisen die worden gesteld is dat deze zakelijk moet zijn en passen binnen de marges van de huidige rentes.

U kunt kiezen voor een vast percentage; een oprenting met het zogenaamde U rendement of een oprenting met het U rendement met een afslag. Er zijn ook systemen waarbij de oprenting afhankelijk is van het behaalde rendement in de Stamrecht B.V. positief of negatief.

Dat oogt op het eerste gezicht wel zo maar het grote nadeel is dat u daarmee de stamrechtverplichting van de Stamrecht B.V. geweldig opblaast en u uiteindelijk het rendement van de Stamrecht B.V. allemaal progressief afrekent via de stamrechtuitkeringen die worden belast in Box 1.
Daarnaast is het zo dat u dan ook de het eigen vermogen dus de € 18.000 (indien en voor zover van toepassing tot 1 oktober 2012 en nog niet ingetrokken door een verlaging van het aandelen kapitaal) die u hebt gestort (hetgeen netto geld is) dan ook moet gaan gebruiken voor de uitkering van de stamrechtverplichting en het aldus omzet in bruto geld.

Dat klopt, maar het is in dit kader niet zo heel vervelend voor de Stamrecht B.V. om Vennootschapsbelasting te betalen. De Vennootschapsbelasting is “slechts” 16,5 % ( tot een winst van € 200.000,-) en als de Stamrecht B.V. mooi winst maakt en dat aan u uitkeert als dividend in uw hoedanigheid van aandeelhouder dan betaalt u met de aanmerkelijk belang heffing in Box 2 een gecombineerd tarief van minder dan 40% en dat is naar Nederlandse maatstaven een redelijk tarief.

Tevens is de stamrechtverplichting in de Stamrecht B.V. dan mooi afgedekt.

Wij zijn terughoudend met het gebruik maken van een systeem met een variabele oprenting afhankelijk van de winsten of verliezen; dan wordt een van de voordelen van een eigen Stamrecht B.V. eigenlijk teniet gedaan. Ook is het zo dat de Stamrecht B.V. dan feitelijk niet meer zo geschikt is als holdingmaatschappij omdat dan mogelijk alle voordelen via de stamrechtverplichting progressief worden afgerekend.

Indien de oprenting van de stamrechtverplichting in uw stamrecht overeenkomst is vastgelegd op bijvoorbeeld het U-rendement minus 0,5 (hetgeen nog wel een voorkomt) dan zult u met het U-rendement inderdaad negatief kunnen uitkomen en dat betekent dan ook dat de stamrecht verplichting aan het einde van het jaar lager is dan aan het begin van het jaar. Dat is inderdaad een bijzondere situatie en het gevolg van de huidige extreem lage rente stand.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek