Specialisten in Stamrecht BV’s

Veel gestelde vragen aftrekbare kosten stamrecht BV

Ja, kosten gemaakt door de Stamrecht B.V. zijn aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting (VpB).

Over de eerste € 200.000 winst betaalt de Stamrecht B.V. 16,5% VpB en daarboven 25% VpB.

Op het eerste gezicht lijkt het natuurlijk reuze interessant om allerlei kosten op te voeren bij de Stamrecht B.V. maar u dient zich als aandeelhouder te realiseren dat u dan nog altijd zo’n 60% zelf betaalt.

De aftrek is namelijk door het gecombineerde Vennootschapsbelasting tarief van 16,5% en het Inkomstenbelasting tarief Box 2 van 26,5% per saldo ongeveer 40% (mogelijk iets hoger als de winst meer is dan € 200.000 maar dat zou natuurlijk schitterend zijn). Maakt de Stamrecht B.V. dus weinig kosten dan kan de Stamrecht B.V. ervan uitgaande dat er winst is gemaakt afhankelijk van de statuten in beginsel een mooi dividend uitkeren aan de aandeelhouder en dan houdt u in uw hoedanigheid van aandeelhouder nog altijd 60% over. Dus als men u vertelt dat u op kosten van de Stamrecht B.V. uw vermogensbeheerder zou mogen uitnodigen voor de lunch (als dat al zo is en als dat al zo leuk is) dan dient u zich te realiseren dat u dan nog altijd 60% zelf betaalt. Beter is dan dat u zich laat uitnodigen door uw vermogensbeheerder, dat kost de Stamrecht B.V. en uiteindelijk u namelijk niets.

Het totale winstbegrip dat aan de berekening van de fiscale winst ten grondslag ligt van de (Stamrecht) B.V. staat een ruime aftrek van kosten toe. Uitgaven die zijn gedaan op grond van zakelijke, met de uitoefening van de Stamrecht B.V. verband houdende overwegingen, zijn in beginsel aftrekbaar. Voor de beoordeling van de vraag of kosten voortvloeien uit de bedrijfsuitoefening en zakelijk zijn, geldt dat de wijze waarop de onderneming wordt gedreven, in beginsel wordt bepaald door de ondernemer.

De inspecteur komt bij de beoordeling van uitgaven slechts een marginaal toetsingsrecht toe, zo wordt algemeen aangenomen. De inspecteur mag dus in beginsel niet toetsen of uitgaven bij een doelmatiger en zuiniger beheer achterwege hadden kunnen blijven. Zoals altijd met dit soort kosten worden op de wat grotere aankopen afgeschreven en worden de wat kleinere aankopen in een keer ten laste gebracht van de fiscale winst.

Wij onderscheiden in dit kader eigenlijk drie rubrieken: De eerste rubriek zijn de kosten die de Stamrecht B.V. zonder meer kan aftrekken. De tweede rubriek is die wat de Stamrecht B.V. mogelijk kan aftrekken en van de derde rubriek zijn de kosten die zonder meer niet aftrekbaar zijn voor de Stamrecht B.V.

De volgende kosten zijn altijd aftrekbaar in de Stamrecht B.V. : de oprichtingskosten, de kosten voor de bank, de kosten voor de boekhouding en de kosten voor fiscale adviezen voor de Stamrecht B.V.

Zoals aangegeven gaat het dan om de kosten die een duidelijk verband houden met het beheer van de stamrecht B.V. Zolang het gaat om zakelijk gebruik en een oorzakelijk verband tussen de kosten en de B.V. kan bijvoorbeeld om de administratie en correspondentie van de stamrecht B.V. te beheren een PC ter beschikking worden gesteld. Dit geldt ook voor een laptop, notebook, printer, scanner, cartridges. Ook vinden wij het verdedigbaar dat voor de zakelijke kilometers die u aflegt voor de Stamrecht B.V.  € 0,19 per kilometer wordt vergoed. En binnen de redelijkheid aankoop van mappen en kantoorbenodigdheden. Zou u het kapitaal van de Stamrecht B.V. intensief beleggen dan vinden wij abonnementen op beleggingsbladen ook te verdedigen.

Hierbij moet u in dit kader denken aan kosten gebruik studeerkamer, huur ruimte voor de Stamrecht B.V.; ook kunt u geen auto kopen op naam van de Stamrecht B.V.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek