Specialisten in Stamrecht BV’s

Veel gestelde vragen beleggen privé of via de Stamrecht B.V.

Ja; de Stamrecht B.V. kan de gelden beleggen.

Nee; daar zijn in beginsel geen voorwaarden aan; tenzij u beleggingen doet waarvan u al op voorhand weet dat die niet kunnen bijdragen aan het uitvoeren van de stamrechtverplichting.

Ja; dat kan.

U leent dan geld van de Stamrecht B.V. dat u dan vervolgens als privé persoon gaat beleggen. In het begin gebeurt er fiscaal dan eigenlijk niets want tegenover de gelden die u hebt geleend staat de schuld aan de Stamrecht  B.V. en die is afgezien van een klein opstapje op te voeren als schuld in Box 3.

Ja; U dient bij Box 3 aan te geven het saldo van de  beleggingen bij de bezittingen en bij de schulden de schuld aan de Stamrecht B.V.

Voor de Stamrecht B.V. is het voordeel dat deze een mooi rendement maakt want die krijgt op dit moment nergens een rendement als de zakelijke rente zoals die wordt ontvangen van de privé persoon.

Het voordeel voor de privé persoon is dat als u winsten maakt op de beleggingen dat die bijna onbelast zijn aangezien u in Box 3 te maken krijgt met een forfaitaire heffing over de waarde aangroei van de beleggingen tegen het eind van het jaar.

Het grote nadeel is dat u aan het beleggen bent met geleend geld en wij denken dat dat zeer onverstandig is. Zoals de winsten bijna netto zijn zo zijn de verliezen dat ook.

Daarnaast zit er voor de verhouding met de Stamrecht B.V. een extra adder onder het gras. Indien de fiscus constateert dat door de verliezen in privé de lening niet meer in te vorderen is en daardoor de stamrechtverplichting niet meer te realiseren is (niet meer inbaar en vorderbaar) dan wordt een afkoop geconstateerd en dan zijn de rapen gaar.

U krijgt dan te maken met een afkoop waardoor u tegen 49,5% belastingheffing oploopt en als het echt tegenzit een forse administratieve boete.

Wij raden onze cliënten steevast aan de beleggingen (als er al wordt belegd) altijd via de Stamrecht B.V. te doen en nooit in privé. Als er dan verliezen worden gemaakt dan komen  die voor rekening en risico van de Stamrecht B.V. en als er winsten worden gemaakt kan dat mooi via een dividend uitkering naar de aandeelhouder worden gebracht.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek