Specialisten in Stamrecht BV’s

BOEKHOUDING STAMRECHT BV

oprichten stamrecht bv all in Euro 1200

Prijsopgave oprichting Stamrecht BV (overboeken verzekering of bankspaarproduct, opheffen Stamrecht BV)

Bureau Duijnstee biedt u een totaal pakket aan voor de oprichting van een nieuwe Stamrecht BV inhoudende een compleet arrangement inclusief kosten Notaris en fiscaal financiële begeleiding voor de vaste prijs van € 1200,- excl. BTW.  Fiscaal aftrekbaar van het resultaat van de BV.

INCLUSIEF KOSTEN NOTARIS WERKZAAMHEDEN

 • Alle Notaris werkzaamheden voor oprichting van de BV (concept akte doorgaans binnen 24 uur via mail)
 • Inschrijving KvK bij oprichting

INCLUSIEF FISCAAL FINANCIËLE BEGELEIDING

 • Fiscaal adviesgesprek op kantoor
 • Inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden van de statuten van stamrecht BV
 • Controle concept statuten van Notaris
 • Stamrecht overeenkomst (twee partijen overeenkomst)
 • Leningovereenkomst en overeenkomst rekening courant
 • Correspondentie belastingdienst en fiscale goedkeuring
 • Correspondentie oude bank of verzekeraar
 • Complete nazorg tot en met verlengd boekjaar

NIET INBEGREPEN ZIJN:

 • De jaarlijkse kosten voor de opmaak van jaarstukken; fiscale aangifte en deponeren stukken bij de KvK;  € 535,- excl. BTW voor een standaard stamrecht BV (ook niet in het jaar van oprichten)
 • Desgewenst opzet en uitvoering loonadministratie; inclusief actuariële berekening en akte van periodieke uitkeringen € 210,- excl. BTW per jaar

Prijsopgave afkoop Stamrecht en opheffen Stamrecht BV

Bureau Duijnstee biedt u een totaal pakket aan voor de afkoop van de stamrecht verplichting en het opheffen van de Stamrecht BV.

Opheffen van een Stamrecht BV

Een stamrecht BV kan opgeheven worden in de volgende gevallen:

 • De verplichte stamrechtuitkeringen zijn gedaan
 • Er zijn geen activa meer om stamrechtuitkeringen te doen
 • Het stamrecht wordt overgebracht naar een andere Stamrecht BV of stamrechtoplossing (banksparen of verzekeren)

De verplichte stamrechtuitkeringen zijn gedaan

Als de stamrechtverplichting volledig uitgekeerd is, heeft de BV geen doel meer als stamrecht BV. Gaat het om een zuivere stamrecht BV (er vinden geen andere activiteiten plaats in de BV) dan kan de stamrecht BV opgeheven worden.

Er zijn geen activa meer om stamrechtuitkeringen te doen

Ook in dit geval heeft de BV geen functie meer als er alleen een stamrecht beheerd wordt. Het is echter wel van belang om in dit geval opheffing af te stemmen met de belastingdienst. Resteert er namelijk nog een deel van de stamrechtverplichting dan kan de belastingdienst tot de conclusie komen dat het stamrecht afgekocht is waarna alsnog loonheffing geheven wordt.

Wij werken met een vaste kostencalculatie van 850,- euro excl. BTW voor het liquideren en opheffen van de BV.

Wat doen wij voor dat bedrag?

Wij stellen de liquidatiebalans op; dienen de voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting in; dienen indien van toepassing de aangifte dividendbelasting in en stellen daartoe een dividend besluit op; of het verlies uit aanmerkelijk belang; verzorgen het besluit tot opheffing en schrijven de Spaargeld BV uit bij de Kamer van Koophandel. Tevens dienen we dan in het komende jaar de aangifte Vennootschapsbelasting in.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek