Specialisten in Stamrecht BV’s

Nieuws

12 Mei 2022

Boeterente aflossing eigenwoningschuld bij eigen BV niet aftrekbaar

X was directeur en enig aandeelhouder van stamrecht-BV Y en sloot in 2012 bij die BV een lening af van € 100.000 voor de financiering van zijn woning. In december 2016 loste X op die lening € 25.000 af, waarop BV Y hem een bedrag van € 34.078 aan boeterente in rekening bracht. 

lees meer >

02 Feb 2022

LOONBELASTING

Loonbelasting. Eiser is enig aandeelhouder van een houdstervennootschap. Eiser sluit een loonstamrechtovereenkomst met de houdstervennootschap. De rechtbank beslist dat in 2013 sprake is van onderdekking – en daarmee (gedeeltelijke) afkoop – van het loonstamrecht.

lees meer >