Specialisten in Stamrecht BV’s

Keuze Banksparen; Stamrecht BV of verzekeren

Het stamrecht kon zoals eerder aangegeven worden ondergebracht bij een stamrechtspaarrekening bij een Bank; in een eigen Stamrecht BV of bij een verzekeringsmaatschappij.

Gouden Handdruk stamrechtspaarrekening

Vanaf 1 januari 2010 was het mogelijk een ontslagvergoeding rechtstreeks door te boeken naar een (geblokkeerde) stamrechtspaarrekening.
Hierbij een aantal kenmerken van een goudenhanddruk stamrechtspaarrekening

Voor wie?

Met een goudenhanddruk stamrechtspaarrekening groeit het kapitaal verder tot het moment dat een aanvulling op het inkomen nodig is of u met pensioen wilt.

Met de goudenhanddruk stamrechtspaarrekening stelt u de belastingheffing dus uit tot het moment dat u het tegoed op de rekening in de vorm van een periodieke uitkering wilt laten uitkeren als aanvulling op uw inkomen of pensioen.

Uiterlijk in het jaar waarin de rekeninghouder de AOW leeftijd bereikt, moet het tegoed volledig worden gebruikt voor een periodieke uitkering.

Verder is de goudenhanddruk stamrechtbankrekening geschikt voor degenen die expirerend gouden handdruk kapitaal willen uitstellen (stallingsrekening) tot uiterlijk het jaar waarin de rekeninghouder de AOW leeftijd bereikt.

De belangrijkste kenmerken Gouden Handdruk stamrechtspaarrekening

De goudenhanddruk stamrechtspaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening met rentevergoeding.

Naast sparen op basis van variabele rente kunt u ook sparen met deposito’s en/of beleggen.

Het saldo op de rekening valt niet onder de vermogensrendementsheffing van Box 3.
De goudenhanddruk is pas belast op moment van uitkering. U ontvangt vanaf deze geblokkeerde rekening een maandelijkse uitkering als aanvulling op uw inkomen of pensioen.

Zoals ook het geval is bij een Stamrecht BV of stamrechtverzekering dient er een minimale looptijd te zijn van de uitkeringen.

Minimale looptijd uitkeringen: (onafhankelijk geslacht)

Minimale looptijd

van - tot

uitkering

Van 18 tot 25 jaar
Van 25 tot 30 jaar
Van 30 tot 35 jaar
Van 35 tot 40 jaar
Van 40 tot 45 jaar
Van 45 tot 50 jaar
Van 50 tot 55 jaar
Van 55 tot 60 jaar
Ouder dan 60 jaar

18 jaar
15 jaar
12 jaar
9 jaar
6 jaar
4 jaar
3 jaar
2 jaar
1 jaar

Als tijdens de duur van de uitkeringen verschillende hoogtes van uitkering gewenst zijn, vereist dit vaak meerdere rekeningen.

 

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden geldt dat het kapitaal toekomt aan de erfgenamen. Zijn de erfgenamen, de (ex-)partner of kinderen tot 30 jaar, dan moet met het tegoed een periodieke uitkering worden aangekocht.

Hebt u op moment van overlijden geen partner of kinderen tot 30 jaar?
Dan wordt het kapitaal onder inhouding van de wettelijke heffingen ineens uitgekeerd aan de erfgenamen. Het geld komt dus altijd ten goede aan de erfgenamen.  

De Stamrecht BV

Een Stamrecht BV is eigenlijk niet anders dan een kleine verzekeringsmaatschappij. De fiscale wetgever stelt een aantal voorwaarden aan een Stamrecht BV.

De Stamrecht BV moet in Nederland gevestigd zijn en de stamrecht verplichting dient voor de heffing van de vennootschapsbelasting tot het binnenlands ondernemingsvermogen van de Stamrecht BV te worden gerekend.

De stamrecht overeenkomst moet op zakelijke gronden gesloten zijn.

Grondslag voor de berekeningen is gelijk aan de grondslagen die voor verzekeringsmaatschappijen gelden; dus rekening houden met zowel rente als sterftekansen, kosten en winstopslagen.

Als bewijs voor het bestaan van een stamrecht overeenkomst neemt de Belastingdienst genoegen met een schriftelijk document. Dit moet een gedateerd en ondertekend document zijn waarin de plichten voor met name de Stamrecht BV zijn vastgelegd. Deze akte is vergelijkbaar met de polis van een professionele verzekeraar.
Voor de Stamrecht BV gelden sinds 9 februari 1996 geen beleggingseisen.

Verzekeringsmaatschappij

Indien het stamrechtkapitaal wordt gestort bij een verzekeringsmaatschappij wordt daarvoor een direct ingaande lijfrente uitkering of een uitgestelde uitkering bedongen.
Een direct ingaande lijfrente gaat zoals het woord al zegt direct in en keert gedurende een bepaalde periode uit. Deze vorm wordt vaak gebruikt indien er behoefte is aan directe inkomensaanvulling mogelijk zelfs bovenop de wettelijke voorzieningen. De uitkeringen zijn gewoon fiscaal belast.

Het stamrecht kapitaal kan ook worden gestort in een polis voor de opbouw van een kapitaal dat te zijner tijd wordt omgezet in een periodieke uitkering (uiterlijke ingangsdatum de AOW leeftijd ). Hoe hoger het gerealiseerde kapitaal op de einddatum, hoe hoger de uitkeringen zullen zijn.

Ook is er een keuze tussen polis met een gegarandeerde uitkering en een polis in beleggingen.

Conclusie

Wij denken dat een goudenhanddruk stamrechtbankrekening een prima alternatief is voor de gouden handdruk verzekering. Ook met het oog op de huidige lage rente stand.

Vanuit de Stamrecht BV heeft de ontvanger van de gouden handdruk flexibeler mogelijkheden om de uitkeringen te kiezen in vergelijking met de stamrechtverzekering of gouden handdruk stamrecht bankrekening.

Juist die flexibiliteit kan een groot voordeel zijn om voor het oprichten van een eigen Stamrecht BV te kiezen. Ook kan dit een opening zijn om een eigen bedrijf te beginnen en de ontslagvergoeding te kunnen aanwenden als startkapitaal.

In het algemeen kan wel worden gesteld dat bij het onderbrengen van het stamrecht bij een Bank of verzekeringsmaatschappij minder grip is op het beheer van het geld dan bij een eigen Stamrecht BV.

Ook een actief vermogensbeheer kan beter worden gerealiseerd vanuit een eigen Stamrecht BV.

Indien de werknemer behoefte heeft aan directe inkomens aanvulling voor een wat kortere termijn dan heeft een uitkering via een Bank de voorkeur.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek