Specialisten in Stamrecht BV’s

Stamrecht BV en privé belastingaangifte

Ja, u dient de stamrecht B.V. op te geven bij de privé belasting aangifte.

U dient de stamrecht B.V. op te geven bij Box 2 aangezien u een aanmerkelijk belang hebt in de stamrecht B.V.

Belastingplichtigen hebben in ieder geval een aanmerkelijk belang als zij (al dan niet samen met een hun fiscale partner) minimaal 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap hebben.

U dient voor Box 2 aan te geven dat er een aanmerkelijk belang is;  de naam van de stamrecht B.V. en het aantal aandelen.

Zolang er geen dividend is uitgekeerd door de stamrecht B.V. kunt u de overige vakken invullen met 0.

Ja, dat dient u dan hier op te geven.

Ja, als u uitkeringen krijgt uit de stamrecht B.V. dient u die op te geven want die zijn belast via Box 1.

Nee, dat is geen salaris, maar een periodieke uitkering.

Ja, dat gebeurt in de praktijk vaak dat het kantoor dat voor u de uitkeringen regelt de uitkering afdrukt op een soort salarisstrook maar het zijn en blijven periodieke uitkeringen.

Nee, u hoeft de waarde van de stamrecht BV niet op te geven bij Box 3.  Indien u een lening hebt bij de stamrecht B.V. of een rekening courant schuld die hoger is dan € 17.500,- dient u die schuld wel mee te nemen als schuld in Box 3.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek