Specialisten in Stamrecht BV’s

Veel gestelde vragen Stamrecht BV

In de statuten van een B.V. staat vermeld welke activiteiten de B.V. ontplooit, dus ook een stamrecht B.V.

Om inzichtelijk te maken wat de werkzaamheden van de desbetreffende stamrecht B.V. kunnen zijn.

Nee, vanaf 1 oktober 2012 is dat niet meer nodig en kunt u volstaan met een storting van 1 euro.

Nee, in een zuivere stamrecht B.V. kan dat niet. De niet te verrekenen BTW is dan wel fiscaal aftrekbaar van het resultaat van de stamrecht B.V.

Ja, dat kan.

U dient zakelijk te handelen met uw stamrecht B.V.

Dat is moeilijk eenduidig aan te geven. De zakelijkheid bij een lening kan als volgt worden aangetoond: Lening overeenkomst, marktconform rentepercentage, aflossing en looptijd dienen ook marktconform te zijn en er moeten net als bij een bank bepaalde zekerheden worden gesteld.

Ja, de herkomst van de gelden is niet belangrijk. Wel de aanwending.

Nee, dit hoeft niet.

Ja, u kunt iedereen geld lenen vanuit de stamrecht B.V., zolang de condities maar zakelijk zijn.

Eenvoudig gezegd, alle kosten die u (moet) maakt om de stamrecht B.V. goed te beheren.

Ja, van een stamrecht B.V. naar een verzekeraar of Bank kan overigens ook.

Nee, dit is een niet toegestane handeling, behalve als een gedeelte van het stamrecht niet voor verwezenlijking vatbaar is. (niet inbaar en vorderbaar). Dit dient u dan altijd vooraf af te stemmen met de belastingdienst.

Als de financiële middelen van de stamrecht uitvoerder niet toereikend zijn.
Dit komt vooral voor bij een stamrecht B.V. en slechte beleggingsresultaten.

U kunt denken aan de volgende situaties:

  • Het gouden handdruk stamrecht gaat in na de AOW leeftijd;
  • Er wordt een niet toegestane begunstigde opgenomen;
  • De periodieke uitkeringen voldoen niet aan het sterftekanscriterium.

De gouden handdruk stamrecht behoort niet tot het Box 3 vermogen en de periodieke uitkeringen worden belast in Box 1.
In Box 2 vindt er eventueel heffing van aanmerkelijk belangheffing plaats indien er dividend wordt uitgekeerd. (winst uit aanmerkelijk belang)

Ja, dat kan in beginsel als de statuten van de B.V. dat ook toelaten. En er dient natuurlijk ook een positief eigen vermogen te zijn.

Dan moet het stamrecht tot het binnenlandse ondernemingsvermogen blijven behoren. Dit dient u te regelen via een trustkantoor of andere instelling die directie gaat voeren over uw stamrecht B.V.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek