Specialisten in Stamrecht BV’s

Archief - 2016

12 DECEMBER 2016

OORDEEL HOGE RAAD
GOUDENHANDDRUK-STAMRECHTVERPLICHTING

De Hoge Raad oordeelt dat een goudenhanddruk-stamrechtverplichting gewaardeerd moet worden tegen een rekenrente van tenminste 4%. Het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale waardering (tegen 4%) vormt belaste winst.

lees meer >

10 FEBRUARI 2016

Jurisprudentie - Uitkering uit goudenhanddrukstamrecht in Nederland belast

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat Nederland heffingsbevoegd is over de uitkering van een stamrechtkapitaal. De rechtbank acht het niet van belang dat de man jarenlang in de Verenigde Staten heeft gewerkt.

lees meer >

10 FEBRUARI 2016

Geen navordering na afzien deel stamrechtaanspraak door belanghebbende dd 8 februari 2016

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet beschikt over een nieuw feit en vernietigt de navorderingsaanslag ter zake van de stamrechtverplichting.

X heeft een stamrecht-bv. In 2007 wordt X 65 jaar. X laat een pensioenkapitaal aan zijn bv overdragen. De bv brengt de uitkeringen aan X in 2007 ten laste van de pensioenvoorziening. Er zijn geen uitkeringen ten laste van de stamrechtvoorziening gebracht. In 2012 legt de inspecteur een navorderingsaanslag op over 2007. Hij verhoogt X' inkomen met de waarde van de stamrechtaanspraak. In hoger beroep is in geschil of de inspecteur beschikt over een voor navordering noodzakelijk nieuw feit.

lees meer >