Specialisten in Stamrecht BV’s

Nieuws

14 juli 2020

Rekenrente van 4% verplicht bij waardering ingaande stamrechtverplichting

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever heeft voorzien en aanvaard dat toepassing van het waarderingsvoorschrift voor stamrechtverplichtingen een (belaste) vrijval tot gevolg kan hebben.

lees meer >

8 april 2020

Afspraken gemaakt over maandelijkse uitkering voor partner na overlijden erflater

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er rechtens geen afdwingbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen Y en A. Er is wel sprake van een natuurlijke verbintenis. Y heeft recht op een uitkering van € 55.072 per jaar.

lees meer >

6 maart 2020

Lening aan stamrecht-bv is informeel kapitaal

De Hoge Raad heeft op 28 februari 2020 uitspraak gedaan of een door de aandeelhouder-stamrechtgenieter aan zijn stamrecht-bv verstrekte lening kwalificeert als een tbs-vordering die afgewaardeerd kan worden.

lees meer >

24 februari 2020

Stamrechtaanspraak belast na door DGA veroorzaakte onderdekking in Stamrecht BV 

In verband met het beëindigen van zijn dienstverband per 1 december 2006 kreeg X van zijn werkgever een ontslagvergoeding van € 190.000. Zijn werkgever stortte dit bedrag in een door X hiervoor opgerichte stamrecht-BV Y.

lees meer >